Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 1333
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
41515129: Adam Hudák
33953449: Adrián Šoltýs-SHOLMATIC
44079184: Adriana Čorňáková
40870464: Adriana Franková Sekeráková
31732356: AGRO-BREZSPOL, s.r.o.
00689254: AGROKOMBINÁT,akciova spoločnosť, Sabinov
31720676: AGROMÄSO, spoločnosť s ručením obmedzeným Sabinov v konkurze
36454231: AGRONOVA NaP spol. s r.o.
44038721: Aladár Duda
31247075: Albert Sabol
40290395: Albert Želinský
37464299: Albín Merta
40871967: Alexander Kaščák
43223893: Alexander Lukáč
40290417: Alexander Maľcovský
43266941: Alexander Urda
44522827: ALFA-PEK, s. r. o.
36782521: ALLTECH-servis s.r.o.
34813152: Alojz Andraščík
34510826: Alojz Kropuch - ELVAH