Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV
Zber, úprava a dodávka vody
Čistenie a odvod odpadových vôd
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom

DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV

Počet firiem: 10
Zobrazujem: 0 - 10
Pridať firmu
IČOFirma
36480304: EKO SERVIS Lipany, s.r.o.
43658563: Ing. Iveta Jankurová - JIVA Consulting
33954950: Jozef Guman - PODNIK SLUŽIEB
43442986: Lukáš Dánai
43483011: Peter Novotný
41514661: Renáta Vandžurová
31720463: Spoločnosť ŠARIŠ, a.s.
31719953: Verejnoprospešné služby, spol. s r.o. Sabinov
41707982: Vladimír Višňanský
31687369: VPS, spoločnosť s ručením obmedzeným